Jak duży jest ślad węglowy produktów spożywczych?

Ślad węglowy to jeden ze śladów ekologicznych – ściślej ujmując, jest to zbiór gazów, które emitowane są do atmosfery podczas różnych procesów, do których dochodzi podczas działań człowieka. Może to być zarówno lot samolotem, produkcja urządzeń, wytwarzanie energii, jak i produkcja żywności. Większość działań, jakie podejmujemy, jest naznaczona mniejszym bądź większym śladem węglowym. Coraz częściej zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak nasze działania wpływają na środowisko i uwzględniając nasze możliwości, staramy się zmieniać nasze postępowanie. Jak wygląda sytuacja w przypadku produktów żywnościowych?

Ślad węglowy w żywności

Żywność odpowiada za 26% emisji gazów na naszej planecie – ponad ¼ gazów emitowanych przez człowieka, pochodzi z żywności. Skąd aż tyle? Na ślad węglowy produktów spożywczych składa się wiele czynników. Można je podzielić na cztery główne grupy:

  • wykorzystanie terenu – produkcja żywności wymaga dużej ilości miejsca, którego niestety, coraz częściej nam brakuje. Doprowadza to do wycinania lasów, palenia lasów i wprowadzaniu innych zmian w środowisku naturalnym. Takie działania odpowiadają za produkcję 24% śladu węglowego żywności;
  • produkcja roślin – chodzi tu zarówno o pożywienie przeznaczone dla ludzi, jak i to, które zostanie wykorzystane do hodowli zwierząt – odpowiada za 27% śladu węglowego żywności. Za szkodliwe uznaje się głównie nawozy i środki ochrony roślin;
  • hodowla zwierząt – tutaj zaliczyć możemy głównie emisję metanu przez bydło, a także potrzebne pasze – produkuje najwięcej, bo aż 31% śladu węglowego żywności,
  • łańcuch dostaw – w tę kategorię można wliczamy nie tylko transport, ale i opakowania, przetwórstw i sprzedaż.

Jak zmniejszyć ślad węglowy

Różne produkty spożywcze wywierają odmienny wpływ na nasze środowisko. Są produkty, których cały proces ma znikomy wpływ na naturę, a są takie, które będą odpowiadały za duży procent zanieczyszczeń. Ślad węglowy mierzony jest w jednostce tCO2e. Jedna jednostka jest ekwiwalentem tony dwutlenku węgla. Wynika to z tego, że na ślad węglowy wpływ mają różne gazy i należało ujednolicić zapis i ich podliczanie. W żywności ślad węglowy wylicza się dla jednego kilogram danego produktu.

Czy tego chcemy, czy nie, z czasem okazuje się, że produkcja niektórych gatunków mięsa pozostawia po sobie dość duży ślad węglowy. Wiele osób decyduje się na przejście na wegetarianizm czy weganizm właśnie ze względu na to, jak niezdrowe dla naszej planety to jest. Wyprodukowanie 1 kg wołowiny pozostawia po sobie aż 60 jednostek tCO2e, co sprawia, że jest to jedno z najbardziej obciążających naszą planetę mięs. Wiąże się t nie tylko z dużą ilością miejsca, jaka jest potrzebna do hodowli tych zwierząt, ale także z ilością metanu, jaką wytwarza bydło. Niewiele mniej, bo 40 jednostek tCO2e emituje do atmosfery produkcja baraniny.

Przykładowo, produkcja drobiu to zaledwie 6 jednostek tCO2e, co czyni go mniej obciążające ekosystem niż produkcja sera, czekolady czy kawy – kolejno 21, 19 i 17 jednostek. Zarówno drób jak i wieprzowina wytwarzają mniej śladu węglowego, niż inne rodzaje mięsa, jednak jeśli porównamy mięso z innymi źródłami białka, to wypada ono dosyć niekorzystnie.

Co może zrobić przedsiębiorca by zredukować ślad węglowy?

Przede wszystkim firmy zastanawiające się nad tym, jak zmniejszyć ślad węglowy powinny inwestować w nowe technologie. Niestety to, co nawet 20 czy 30 lat temu funkcjonowało sprawnie, dziś może powodować duże straty, chociażby energii, która w Polsce, niestety rzadko kiedy pochodzi z odnawialnych źródeł.

Jak zmniejszyć ślad węglowy

Doskonałym krokiem będzie też zrewidowanie swoich dostawców czy firm transportowych i upewnienie się, że także starają się działać w zgodzie z naturą. W naszej firmie możemy także zadbać o sprawnie funkcjonujący recykling, a do tego warto poprawić jakość naszych produktów, co pozwoli na ich dłuższe użytkowanie i zaprzestać użytkowania szkodliwych substancji. To wszystko może przybliżyć nas do celu, jakim jest klimatyczna neutralność. W końcu Ziemię mamy tylko jedną, a o dom trzeba dbać jak najlepiej.