Znajomość zasad znakowania żywności jest potrzebna zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Komisja Europejska