Ceremonię nazywa się „sztuką ceremonialnego przyrządzania herbaty”. Jest to wydarzenie uroczyste i ma podniosły,